Referenssit

ProTrainIT on Microsoft-teknologioiden asiantuntija ja olemme pitkään toimineet sekä konsultoinnissa että koulutuksessa. Vaikka olemme teknologia-asiantuntijoita, niin toki olemme tehneet myös muita tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä. Koko toimintamme  ajan olemme olleet Microsoft Partner-ojelmassa. Tämä tarkoittaa meillä sitä, että  kaikki asiantuntijamme ovat Microsoft-sertifioituja. Valitettava käytäntö monissa organisaatoissa on se, että siellä on tarpeelliset sertifikaatit, mutta tekijät eivät välttämättä ole sertifioituja.

Koulutus on yksi tärkeistä toimintamuodoistamme ja teemme sitä edelleen sekä itsenäisesti että kouluttamalla kumppaneiden kursseilla. Olemme olleet mukan suunnittelemassa koulutuskokonaisuuksia, toteuttamassa seritfioituja-kursseja ja ottaneet vastaan seritifiointi-testejä.

Konsultointi on ollut toinen keskeisistä palveluista, jota olemme tehneet koko yrityksen historian ajan. Tietoteknisen syklin nopeutumisen myötä konsultoinnin osuus on kasvanut merkittävästi. Toisinaan on vaikea määrittää onko kyseessä konsultointi vai konsultoivaa koulutusta. Tällä ei ole liene juurikaan merkitystä, koska tärkeintä on molemminpuolinen tyytyväisyys lopputulokseen.

Koulutus

Koulutamme aktiivisesti seuraavia teknologioita: Microsoft Azure, Exchange, Office 365, Skype for Business, System Center-tuotteet, Windows-palvelimet ja Windows 10.  Koulutuksia meillä on hyvin eri tyylisiä perinteisestä luokkamuotoisesta koulutuksesta aina konsultoivaan koulutukseen asti. Koulutuksen osalta asiakkaina ovat olleet julkishallinto, yritykset ja organisaatiota. Nykyisin teemme paljon asiakaskohtaisia räätälöityjä koulutuksia sekä koulutamme yhteistyökumppaneiden julkisilla kursseilla.

Konsultointi

Olemme konsultoineet pitkään Windows-teknologioita, jotka liittyvät osaamiseeemme. Seuraavassa on lyhyitä kuvauksia niistä teknologioista ja projekteista, joita olemme viime aikoina toteuttaneet.

Microsoft Azure

Olemme olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Azure käyttöönottoja eri organisaatioille. Sen lisäksi olemme hyödyntäneet Azure:n mahdollisuuksia myös muiden projektien yhteydessä. Azure tulee olemaan mielenkiintoinen kokonaisuus tulevaisuuden tietoteknisten ratkaisujen toteutuksessa.

Exchange

Olemme olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa useita Exchange käyttöönottoja ja päivityksiä. Projektien kokoluokat ovat vaihdelleet muutaman sadan käyttäjä ympäristöistä aina kymmenien tuhansien käyttäjien ratkaisuihin. Sähköposti on edelleenkin organisaatioille tärkeä työkalu, vaikka sen rinnalle on tullut myös muita työkaluja. Tämän takia olemme edelleen vahvasti mukana Exchange tuotteessa. Meidän kannalta se voidaan toteuttaa paikallisesti, pilvestä tai hybiridistä - aivan kuten asiakkaan tarve vaatii.

Office 365

Tämä ratkaisu yhdisti Microsoftin useat palvelintuotteet pilvipalveluun. Se on osoittaunut eräksi nopeimmin leviävistä ratkaisuista. Tähän liittyy usein suunnittelu, käyttöönotto ja määrittelyt. Näitä olemme saaneet olla toteuttamassa useissa projekteissa. Erityisesti viime aikoina olemme tehneet töitä identiteetin-hallinnan, Exchange Online ja Skype for Business -Online kanssa.

Skype for Business (Lync)

Tämän tuotteen näimme ensimmäisen kerran Exchange 2000 lisäpalveluna. Sen jälkeen se on noussut yhdeksi tärkeimmistä Microsoft-palveluista. Sen toteutuksen haastavuutena on erilaisten medioiden (pikaviesti, ääni, kuva) välittäminen ja suuri päätelaitteiden suuri kirjo. Olemme saaneet olla mukana toteuttamassa asiakkaille näitä järjestelmiä hyvin erialisissa mittakaavoissa. Nykyisin tämä palvelu saatetaan ottaa käyttöön suoraan Office 365-palveluna.

System Center

Microsoftin System Center-tuotteet ovat yleensä käytössä keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa. Olemme olleen mukana asiakkaiden projekteissa, joissa otetaan käyttöön tuoteperheen tuotteita tai päivitetään nykyisiä ratkaisuja. Pilvipalvelut ovat tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia toteuttaa järjestelmähallintaa uusilla tavoilla ja kustannustehokkaasti. Tämä mahdollistaa ominaisuuksien käyttöönoton entistä laajemmalle asiakasjoukolle.

Windows-palvelimet

Windows-verkkojen yksi keskeisimmistä rakennusosista on Windows-palvelimet, joiden avulla rakennetaan verkon palveluita. Olemme olleet mukana mm. rakentamassa ja päivittämässä Active Directory-ympäristöjä ja  Hyper-V konesaleja, PKI-ratkaisuja ja pilvi-integraatioita. Windows-palvelimien yhteydessä olemme todenneet, että palvelimien avulla toteutetaan nykyään suoraan erilaisia ratkaisuja tietojärjestelmiin.  

Windows 10

Windows 10 on osoittautunut työasemien käyttöjärjestelmäksi, joka tulee syrjäyttämään pitkään palvelleen Windows 7. Organisaatiot ovat siirtymässä Windows 7 työasemista Windows 10 työasemiin. Olemme olleet mukana kun käyttöönottoja on suunniteltu ja toteutettu käyttäen System Center-tuotteita.

Tietojärjestelmien konsultointia

Olemme saaneet olla mukana asiakkaiden tietojärjestelmien kehittämishankkeissa hyvin erilaisissa rooleissa: teknisinä asiantuntijoina, teknisinä projektipäällikköinä ja projektipäällikköinä. Hankkeet ovat kestäneet tyypillisesti muutamasta viikosta - useisiin vuosiin. Ne ovat sisältäneet tietojärjestelmän infrastruktuurin suunnittelua, kokonaiskehittämistä, järjestelmän käyttöönottoja ja teknistä dokumentaatiota. Nämä ovat olleet hyvin kokonaisvaltaisia hankkeita, joissa on saatettu tehdä merkittäviä muutoksia joko arkkitehtuuriin, palvelun tuottamismalliin tai ylläpitoon. Seuraavassa listassa muutamia esimerkkejä tehdyistä projekteista:

 • Tietojärjestelmän peruspalveluiden vaihtaminen Windows-ympäristöön (15 000 käyttäjää)
 • Uuden tietojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto (30 000 käyttäjää)
 • Active Directory ympäristöjen yhdistäminen (10 000 käyttäjää, useita toteutuksia)
 • Globaalin tietojärjestelmän toteuttaminen (pörssiyhtiö)
 • System Center-tuotteiden laajamittainen käyttöönotto (useita toteutuksia)
 • Hyper-V konesalin toteuttaminen terveydenhuoltoon (julkishallinto)
 • Tietojärjestelmän uudistaminen (Kaupunki/Kunnat)
 • PKI-järjestelmän toteuttaminen ja dokumentointi (useita, eri kokoluokissa)
 • Office 365 palveluiden käyttöönotto kansainvälisessä yrityksessä
 • Tietojärjestelmien tekninen auditointi (julkishallinto)
 • Tietojärjestelmien tietoturvan kehittäminen (yritykset ja julkishallinto)

Edellisessä oli vain lyhyt kuvaus muutamista esimerkeistä, joissa olemme olleet mukana asiakkaan projekteissa toteuttamassa heidän ratkaisujaan.