Palvelukuvaus

Koulutus

Konsultointi

Henkilöstön koulutus on edellen erittäin tärkeä yrityksen voimavara, jonka avulla pystytään pitkäjänteisesti ylläpitämään ja parantamaan oman henkilöstön osaamista. Nykyisin koulutus on muutunut siten, että se kohdistettu useimmiten suoraan tarpeeseen, eikä yleispätevään koulutukseen jostain aihepiiristä. Tarjoamme useita erilaisia koulutusformaatteja, joista seuraavissa muutamia vaihtoehtoja.

Konsultoiva koulutus

Tämän tyyppisessä koulutuksessa toteutetaan usein yhdessä asiakkaan kanssa jokin ratkaisu tai käyttöönotto. Ratkaisua suunnitellessa ja toteutettaessa siirretään myös siihen liittyvää ylläpito-osaamista asiakkaan eustajille.

Workshop koulutus

Tämän tyyppisessä koulutuksessa käydään yhdessä osallistujien läpi tuotteen tekniikkaa ja käyttöä. Painopiste ei ole materiaalissa tai laajassa teknologian läpikäynnissä, vaan tavoitteena on saada hyvä yleiskuva aiheesta. Samalla saadaan riittävät perusvalmiudet  ratkaisun hyödyntämiseen. Tämän jälkeen voi omatoimisesti jatkaa aiheeseen perehtymistä tai hakeutua osa-aluetta syventävään koulutukseen.

Räätälöity koulutus

Mikäli on tarvetta toteuttaa tietyn sisältöinen tai rakenteinen koulutus organisaation tarpeisiin, niin tällöin puhutaan räätälöidystä koulutuksesta. Se voi olla esimerkiksi Windows Server -koulutus, jossa käydään lävitse vain osallistujille tarpeelliset aihealueet.

Julkiset koulutukset

Näitä järjestetään julkisesti ilmoitettuina ajankohtina eri aiheista. Näiden järjestämisessä toimimme yhteistyökumppaneidemme kautta. Mikäli meidän osaamisalueeltamme ei löydy tarjontaa, niin kumppaneiltamme kyllä löytyy .

Konsultointi vaihtelee paljon eri asiakkaiden ja projektien välillä. Tämä johtuu siitä, että myös asiakkaiden tarpeet vaihtelevat. Konsultoinnit voivat olla jonkin tuotteen käyttöönottoon liittyviä ja kestävät tietyn määritellyn ajanjakson. Tämän lisäksi meillä on asikkaita, joiden tietojärjestelmien kehittämiseen olemme osallistuneet vuosia toteuttaen välillä pienempiä tai suurempia kokonaisuuksia.

Perinteinen konsultointi

Tässä saamme yleensä tarjouspyynnön projektista ja lähetämme meiltä pyydetyn tarjouksen. Näille konsultoinneille on tyypillistä se, että ne liittyvät useimmiten käyttöönottohin ja kestävät kyseisen toteutuksen ajan. 

Konsultointisopimukset

Usein konsultointisopimukset tulevat mukaan siinä vaiheessa, kun olemme aiemmin toteuttaneet tilaajalle muutamia perinteisen konsultoinnin mukaisia projekteja. Mikäli olemme molemmin puolin todenneet työtavat ja tulokset hyviksi, niin tulevan yhteistyön helpottamiseksi tehdään usein konsultointisopimus. Tämän jälkeen tilaajan edustaja voi suoraan sopia tarvittavista konsultoinneista ilman erillistä hankintaprosessia.

Online-konsultointi

Viime vuosina on online-konsultointi lisääntynyt merkittävästi. Useimmiten tämä toteutetaan Skype for Business online-kokouksina, joiden avulla voidaan sekä neuvotella että konfiguroida järjestelmiä. Tämä on osoittautunut usein erittäin kustannustehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi tehdä konsultointia. Toki tämä tapa ei sovellu kaikissa tapauksissa, mutta pyritään käyttämään silloin kun se on mahdollista ja sopivaa.

Dokumentointi-konsultointi

Eräs merkittävä konsultointi muotomme on ollut dokumenttien toteuttaminen eri projekteihin. Nämä voivat olla järjestelmän dokumentointia, tietoturvakartoituksia tai käyttöohjeita.