MOC20533

MOC 20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Pilvipalvelut eivät ole enää tulevaisuutta, vaan vahvasti tätä päivää. Kohta voidaan olla tilanteessa, jossa pilvipalveluiden hyödyntämättä jättäminen tarkoittaa meille ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. Toisaalta tulisi tietää mitä sieltä löytyy ja kuinka sitä kannattaisi hyödyntää.

Microsoftin pilvipalvelu on nimeltään Azure. Monille meistä sana Azure ei välttämättä kerro kovinkaan paljoa, mutta asiaa voi helpottaa tutustumalla kyseiseen palveluun. Azure pitää sisällään virtuaaliverkot, virtuaalikoneet ja tallennustilan. Lisäksi se on sovelluspalvelualusta sekä palveluiden käyttäjille että niiden kehittäjille.

Tällä kolmen päivän kurssilla opit Microsoft Azure pilvipalvelun periaatteet ja palveluiden käyttöönoton.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu IT-ammattilaisille, joilla on vankka kokemus Windows Server-tuotteiden tekniikoista ja ylläpidosta. Tällä kurssilla katsotaan mitä mahdollisuuksia Azure tarjoaa tietotekniikan ratkaisujen toteutuksessa.

Esitiedot

Kurssille osallistujalle tulisi olla hyvä perusymmärrys Windows palvelinympäristöistä ja siihen liittyvistä palveluista.

Kurssin materiaali

Microsoftin englanninkielinen materiaali: MOC 20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions. Koulutus on suomeksi.

Testit

Kurssi valmistaa testiin 70-533.

Sisältö

Microsoft Azure esittely
Pilvipalveluiden perusteet
Microsoft Azure Azuren hallinta-portaalit
Azuren PowerShell-hallinta
Azure Resource Management
Azure Management Services

Azure verkot
Azure verkotus
Virtuaaliverkkojen hallinta
Virtuaaliverkkojen suunnittelu
Virtuaaliverkkojen ylläpito
Virtuaaliverkkojen yhteydet
IaaS v1 verkot

Virtuaalikoneet
VM IaaS v2
Virtuaalikoneiden suunnittelu
Virtuaalikoneiden IaaS v2 luonti
Template-käyttö VM
IaaS v1

Virtuaalikoneiden käyttöönotto
VM määrittely
Levyjen määrittely
VM IaaS v1 hallinta

Azure App Service
Mitä on App Service
Sovellusten suunnittelu
App Service
Web app määrittely
Web app konfigurointi
Web app monitorointi
Mobile app toteutus
Traffic manager

Storage, Backup ja Recovery
Azure Storage suunnittelu ja käyttöönotto
Azure content delivery networks (CDN)
Varmuuskopiointi ja seuranta
Site Recovery toteuttaminen

Azure SQL Database
Suunnittelu Käyttönotto
Azure SQL tietoturva
Azure SQL-tietokannan seuranta
Azure SQL-tietokannan korkea käytettävyys

PaaS-palveluiden käyttöönotto
PaaS pilvipalveluiden suunnittelu
Pilvipalveluiden ylläpito ja hallinta

Azure Active Directory
Azure Active Directoryn luonti ja hallinta
Sovellusten ja resurssien integrointi
Azure AD Azure Active Directory Premium

Active Directoryn hallinta hybridiympäristöissä
Laajenna On-Premise Active Directoryn Azureen
Hakemistosynkronoinnin vaihtoehdot
Federoinnin toteutus

Azure hallinta ja automaatio
OMS toteuttaminen
Automaation toteuttaminen
Runbooks
Automaation hallinta