Azure workshop

Workshop: Microsoft Azure

Pilvipalvelut ovat yksi komponentti tietojärjestelmien rakentamisessa. Tarjolla on useita eri toimittajia, joiden vaihtoehdosta palvelut voidaan valita. Nyt voidaan olla tilanteessa, jossa pilvipalveluiden hyödyntämättä jättäminen tarkoittaa meille ylimääräistä vaivaa ja kustannuksia. Toisaalta pilvipalvelut eivät sovellu kaikille ja kaikkiin käyttötapoihin. Tämän takia kannattaa selvittää mitä pilvipalvelusta löytyy ja kuinka ominaisuuksia kannattaisi hyödyntää.

Microsoftin pilvipalvelu ratkaisu on nimeltään Microsoft Azure. Monille meistä nimi Azure ei välttämättä vielä kerro kovinkaan paljoa. Microsoft Azure pitää sisällään virtuaaliverkot, virtuaalikoneet ja tallennustilan. Lisäksi se on sovelluspalvelualusta sekä palveluiden käyttäjille että niiden kehittäjille.

Tässä workshopissa opit Microsoft Azure pilvipalvelun ja palveluiden ylläpidon periaatteet.

Workshop on hiukan erilainen koulutus kuin perinteinen kurssi. Siinä keskitytään enemmän tuotteen keskeisiin ominaisuuksiin, eikä yritetä käydä lävitse niitä ominaisuuksia, joita ei välttämättä tulla heti tarvitsemaan. Workshop:n materiaali on runkona kyseiselle koulutukselle, mutta sen ainoa tehtävänä on antaa suuntaviivat koulutukselle. Workshop voidaan pitää kahdelle eri tavalla: Käydään yhdessä lävitse asioita, joita kouluttaja havainnollistaa. Toinen tapa on se, että käydään yhdessä lävitse asioita, joita jokainen osallistuja voi sitten harjoitella. Tämän takia Workshop kesto on 1-2 päivää riippuen siitä minkä tyylinen toteutus on sovittu.

Kohderyhmä

Workshop on tarkoitettu IT-ammattilaisille, joilla on kokemus Windows Server-tuotteiden tekniikoista ja ylläpidosta. Tällä kurssilla katsotaan mitä mahdollisuuksia Azure tarjoaa ratkaisujen toteutuksessa.

Esitiedot

Osallistujalle tulisi olla hyvä perusymmärrys Windows palvelinympäristöistä ja siihen liittyvistä palveluista.

Tavoite

Azure on iso kokonaisuus, joten sen hahmottaminen ja sen kanssa alkuun pääseminen voi olla hiukan hankalaa. Tavoitteena on saada Azuresta perustietoa, tunnistaa hallintatyökalut ja toteuttaa tärkeimpiä operaatiota. Tämän jälkeen on helppo jatkaa ja tutustua Azureen tarkemmin niiltä osin kuin on työtehtävien kannalta tarpeellista.

Kurssin materiaali

Materiaali: Workshop-muistiinpanomateriaali pääosin englanniksi. Koulutus on suomeksi.

Testit

Tämä kurssi voi olla perustana testille 70-533, mutta vaatii myös perehtymistä laajemmin azuren ominaisuuksiin.

Sisältö

Microsoft Azure esittely
Pilvipalveluiden perusteet
Microsoft Azure
Azuren hallinta-portaalit
Azuren PowerShell-hallinta
Azuren versiot

Azure verkot
Azure verkotus
Virtuaaliverkkojen hallinta
Virtuaaliverkkojen suunnittelu
Isäntäkoneen asetukset
Azure DNS
Virtuaaliverkkojen ylläpito
Virtuaaliverkkojen yhteydet

Virtuaalikoneet
VM suunnittelu
VM luonti
VM levyt
VM Imaget
VM v1 ja V2
VM hallinta

Azure Storage
Storage suunnittelu ja käyttöönotto
Storage account
Pääsyoikeudet
Käytön seuranta
Azure Backup

Azure PaaS-SaaS
Azure PaaS historia
App Service
Azure Web
Azure SQL
Azure SaaS

Azure AD
Azure AD
ADDS Azuressa
Synkronointi
ADFS
Azure AD Premium