Tervetuloa

Yrityksen nimi kuvastaa toimintaamme: ammattilaisille (Pro) koulutusta ja konsultointia (Training) aiheena tietotekniikka (IT).

Tietotekniikan muutosnopeus on perinteisesti ollut nopeaa verrattuna moneen muuhun toimialaan. Tällä hetkellä olemme tietoteknisen historiamme nopeimmassa muutosprosessissa. Tietojenkäsittelyn malli on muuttumassa kohti palveluiden tuottamista, jossa ei enää ole merkitystä onko palvelu paikallinen, pilvessä vai hybridi. Ainoa merkityksellinen seikka on se, minkälaista palvelua pystymme tuottamaan asiakkaillemme. 

Pilvipalvelut ovat osa nykyaikaista tietojärjestelmää, joten niiden oikealla tavalla toteutettu hyödyntäminen on organisaatiolle edullista sekä kustannuksellisesti että laadullisesti. Ainoan poikkeuksen tähän tekee tilanne, jossa lakisääteisesti ei voida hyödyntää näitä palveluita. Me toimimme Windows-ympäristöissä, joten näiltä osin avainsanat ovat Office 365 ja Microsoft Azure.

Useinkaan ei kannata omatoimisesti opetella yksittäisiä asioita ja operaatioita, joita tullaan tekemään vain yhden kerran (päivitykset, käyttöönotot). Näissä yhteyksissä olemme usein mukana asiakkaiden projekteissa kouluttamassa tai konsultoimassa uusien tai nykyisten järjestelmien käyttöönottoa ja kehittämistä.

Koulutus eri muodoissaan on edelleen yksi tapa uusien tuotteiden käyttöönoton ja ylläpidon yhteydessä. Tarjoamme hyvin erilaisia koulutusmuotoja eri tarpeisiin lähtien konsultoivasta koulutuksesta aina julkisiin luokkamuotoisiin koulutuksiin asti. Pidämme koulutuksia sekä suoraan asiakkaille että toimimme kouluttajina yhteistyökumppaneiden  kursseilla.

Tekemämme konsultointi saattaa olla niin lähellä koulutusta, että puhummekin usein konsultoivasta koulutuksesta. Tämä on hyvin toimiva tapa useissa projekteissa eli tehdään ja käydään ylläpitoon liittyviä asioita lävitse siinä samalla. Toki teemme myös perinteistä konsultointia, jossa keskitytään pelkästään ratkaisun tuottamiseen.

Tavallisesti olemme mukana asiakkaan projekteissa (koulutus tai konsultointi) tietyn vaiheen ajan, jonka jälkeen asiantuntemus on siirtynyt organisaation omalle ylläpidosta vastaavalle henkilöstölle.

Me haluamme olla mukana tässä muutoksessa kun pilvipalvelut tulevat mukaan osaksi tietojärjestelmiä.

Riippumatta siitä ovatko palvelut paikallisia-, pilvi- vai hybridi-palveluja haluamme olla mukana kehittämässä ja toteuttamassa ratkaisuja. 

Konsultointi

Pääosin konsultointimme käsittää Windows-teknologioiden käyttöönottoja tai jatkokehittämistä. Toki olemme saaneet olla mukana myös suurempien projektien vastuullisina teknisinä toimijoina ja projektipäällikköinä.

Koulutus

Kolutamme Windows-teknologioita ICT-ammattilaisille. Nykyisin olemme koulutuksessa keskittyneet tiettyihin tuotteisiin, joita ovat Windows-pavelimet, Microsoft Azure, Office 365 ja System Center-tuotteet.

Yhteistyökumppanit

Me olemme olleet pitkään Microsoftin yhteistyökumppani (Partner). Tämän lisäksi meillä on kumppanuuksia johtavien kotimaisten yhteistyötahojen kanssa sekä koulutuksen että konsultoinnin osalta.